Програмування GSM на ліфтах Izamet

ПРОГРАМУВАННЯ ПРИСТРОЮ ЧЕРЕЗ SMS

Зауваження: Всі команди виписуються поспіль без інтервалів.

ВАЖЛИВО: ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАПРОГРАМУВАТИ ПРИСТРІЙ, ПОТРІБНО МАТИ:

  1. ПОСТАВЛЕНИЙ РЕЗИСТОР НА 12V В "+" КНОПКИ "BD".
  2. ДО ВIЛЬНОГО КIНЦЯ РЕЗИСТОРА "+" НА НАПРУГУ 12V.
  3. ЩОБ НЕ БУЛО ПІН-КОДУ НА СІМ-КАРТЦI.

Гучномовець

Вкл. на "Кнопка для сигналізування"
Дозвіл на кнопці для сигналізування при відпаданні живлення від 7-12V

Включення живлення

Червона лампочка показує, що є живлення
Зелена лампочка, 1-засвічується і 2-відразу гасне, і після того, як зареєструється карта, повинна світити постійно, що показує, що GSM має сигнал. При переморгувались сигналі зеленої лампочки - немає GSM сигналу (не усунений ПІН-код чи ні зв'язку).
При успішно прийнятої команді відповідь прилади виходить "ОК", при помилці "ERROR", а при недостачі програмування - немає відповіді з пристрою.

1. ЗМІНА ПАРОЛЮ ДОСТУПУ.
Команда: пароль доступу # 31 # новий пароль #
ПРИКЛАД: 888888 # 31 # 123456 #
Зауваження:
Пароль повинен бути довжиною з 6-ти цифр. Пароль по розумінню 888888.
При RESET пристрої, пароль розуміється (888888).

2. ПРОГРАМУВАННЯ НА ІМ'Я ПРИСТРОЇ.
Команда: пароль доступу # 01 # DEVICE NAME OR TEXT # - включено
ПРИКЛАД: 888888 # 01 # DEVICE 001 - TEST DEVICE #
Зауваження:
Якщо не буде запрограмовано ім'я, то по розумінню використовується IMEI номери GSM модуля. Довжина імені не повинна бути більше 50 символів.

3. ПРОГРАМУВАННЯ ПОВIДОМЛЕННЯ / СМС / ПРИ ПРОПАДАННI ЖИВЛЕННЯ.
Команда: пароль доступу # 02 # 1 # - Включено
Команда: пароль доступу # 02 # 0 # - Виключено
Приклад: 888888 # 02 # 1 #
Зауваження:
За розумінню ця опція знаходиться в вимкненому стані. При кожному отпаданія та відновленні зовнішнього живлення буде відправлено СМС повідомлення до всіх запрограмованість номерам у списку. "POWER UP 22:00:52" - для включення і відновлення живлення і "POWER DOWN 19:05:01" - для отпаданія зовнішнього живлення.

4. ПРОГРАМУВАННЯ ПОВIДОМЛЕННЯ ПРИ СЛАБКIЙ БАТАРЕІ.
Команда: пароль доступу # 03 # 1 # - Включено
Команда: пароль доступу # 03 # 0 # - Виключено
Приклад: 888888 # 03 # 1 #
Зауваження:
За розумінню ця опція знаходиться у включеному стані. При кожному досягненні ліміту батареї буде відправлено СМС повідомлення до всіх запрограмованість номерам у списку. "LOW BATTERY 22:00:52". Слабкою батареєю вважається мінімальний поріг роботи батареї декларований виробником, який міркуючи з мінімальним оперативним напругою GSM модуля так, щоб повідомлення могло бути надіслано.

5. ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕРВАЛУ ПЕРЕСИЛКИ СТАТУСУ ПОВІДОМЛЕННЯ.
Команда: пароль доступу # 04 # годинник #
Приклад: 888888 # 04 # 168 #
Зауваження: по розумінню інтервал 72 години, але якщо параметр годин налаштований на 0, то тоді процедура відсилання статусу повідомлення вимкнена.
Текст повідомлення: "PERIODIC TEST" + "REPORT INTERVAL" + "DEVICE NAME"

6. ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕРВАЛУ МАКСИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ЛАНЦЮГОВОГО НАБРАННЯ.
Команда: пароль доступу # 05 # число дослідів #
Приклад: 888888 # 05 # 5 #
Зауваження:
За розумінню числом дослідів набору телефонів для голосового набору є 5.
При неуспішному досвіді зв'язку з телефонами, пристрій зупиняє набирати і посилає повідомлення про неуспішною зв'язку.
Текст повідомлення: "EMERGENCY CALL MISSED" + "DEVICE NAME"
Число дослідів: від 0-5.

7. СПРАЦЬОВУВАННЯ ВХІД / ВИХІД.
Входи Вихід
Команда: пароль доступу # OUT # номер виходу # включений # час активного стану в секундах # число повторень #
Приклад: 888888 # OUT # 2 # 1 # 5 # 1 #
- Спрацьовує вихід 2 за 5 секунд, одноразово
Зауваження:
Якщо параметр час в активному стані 0, то тоді вихід є активним поки не буде послана команда його виключення.

8. ПРОГРАМУВАННЯ НОМЕРА ГОЛОСОВОГО НАБОРУ.
Команда: пароль доступу # 50-54 # НОМЕР #
Приклад: 888888 # 50 # 38000000 #
Зауваження: 50 це позиція для першого номера, який буде набраний при активації кнопки про допомогу
Може бути додано загальна кількість 5 телефонних номерів для оповіщення від 50 до 54.
Довжина введених номерів не повинна перевищувати 20 цифрах.

9. ВИТИРАННЯ НОМЕРУ ГОЛОСОВОГО НАБОРУ.
Команда: пароль доступу # 50-54 # НОМЕР #
Приклад: 888888 # 50 #
Зауваження: Для номера використовується такий же порядок витирання номерів (50-54), вибираючи той номер телефону, який потрібно витерти 1-й, другою або т.д.

10. ПРОГРАМУВАННЯ НОМЕРА ДЛЯ СМС ПОВІДОМЛЕННЯ.
Команда: пароль доступу # 60-64 # НОМЕР #
Приклад: 888888 # 60 # 38000000 #
Зауваження: 60 це позиція першого номера кому буде відправлено СМС при активації кнопки про допомогу, як і періодичні тести про працездатність пристрою. Можна додати 5 телефонних номерів для оповіщення від 60 до 64.
Довжина введених номерів не повинна перевищувати 20 цифрах.

11. ВИТИРАННЯ НОМЕРІВ ДЛЯ СМС ПОВІДОМЛЕННЯ.
Команда: пароль доступу # 60-64 # НОМЕР #
Приклад: 888888 # 60 # 38000000 #
Зауваження: Для витирання номера використовується такий же порядок витирання номерів (60-64), вибираючи той номер телефону, який потрібно витерти 1-й, другою або т.д.