Замовити ліфт Київ

тел.073-06-401-04

Івано-Франківськ

тел.050-585-39-28

Портал Izamet German R Інформація Статті Програмування GSM на ліфтах Izamet Руcский (RU) Українська (UA)

Нові моделі Izamet

Izamet Lux IS

Lux IS izamet

Izamet Lux MR

Lux MR izamet 

izamet lux MR 

Izamet Lux MR

Izamet Nature

Nature  Izamet
Nature  Izamet

Нові моделі Izamet

ПРОГРАМУВАННЯ ПРИСТРОЮ ЧЕРЕЗ SMS
Зауваження: Всі команди виписуються поспіль без інтервалів.

ВАЖЛИВО: ДЛЯ ТОГО, ЩОБ запрограмувати ПРИСТРІЙ, ПОТРІБНО МАТИ:
1. поставлений РЕЗИСТОР НА 12V В "+" КНОПКИ "BD"
2. До вільного кінця резистори ВКЛЮЧАЄТЬСЯ "+" НА НАПРУГУ 12V.
3. ЩОБ НЕ БУЛО ПІН-КОДУ НА СІМ-картці.


Вкл. на "Кнопка для сигналізування"
Дозвіл на кнопці для сигналізування при відпаданні живлення від 7-12V

Включення живлення в

Червона лампочка показує, що є живлення
Зелена лампочка, 1-засвічується і 2-відразу гасне, і після того, як зареєструється карта, повинна світити постійно, що показує, що GSM має сигнал. При переморгувались сигналі зеленої лампочки - немає GSM сигналу (не усунений ПІН-код чи ні зв'язку).
При успішно прийнятої команді відповідь прилади виходить "ОК", при помилці "ERROR", а при недостачі програмування - немає відповіді з пристрою.

1. ЗМІНА пароль доступу.
Команда: пароль доступу # 31 # новий пароль #
ПРИКЛАД: 888888 # 31 # 123456 #
Зауваження:
Пароль повинен бути довжиною з 6-ти цифр. Пароль по розумінню 888888.
При RESET пристрої, пароль розуміється (888888).

2. ПРОГРАМУВАННЯ НА ІМ'Я ПРИСТРОЇ.
Команда: пароль доступу # 01 # DEVICE NAME OR TEXT # - включено
ПРИКЛАД: 888888 # 01 # DEVICE 001 - TEST DEVICE #
Зауваження:
Якщо не буде запрограмовано ім'я, то по розумінню використовується IMEI номери GSM модуля. Довжина імені не повинна бути більше 50 символів.

3. ПРОГРАМУВАННЯ повідомлення / СМС / ПРИ пропаданні живлення.
Команда: пароль доступу # 02 # 1 # - Включено
Команда: пароль доступу # 02 # 0 # - Виключено
Приклад: 888888 # 02 # 1 #
Зауваження:
За розумінню ця опція знаходиться в вимкненому стані. При кожному отпаданія та відновленні зовнішнього живлення буде відправлено СМС повідомлення до всіх запрограмованість номерам у списку. "POWER UP 22:00:52" - для включення і відновлення живлення і "POWER DOWN 19:05:01" - для отпаданія зовнішнього живлення.

4. ПРОГРАМУВАННЯ повідомлення при слабкій БАТАРЕІ.
Команда: пароль доступу # 03 # 1 # - Включено
Команда: пароль доступу # 03 # 0 # - Виключено
Приклад: 888888 # 03 # 1 #
Зауваження:
За розумінню ця опція знаходиться у включеному стані. При кожному досягненні ліміту батареї буде відправлено СМС повідомлення до всіх запрограмованість номерам у списку. "LOW BATTERY 22:00:52".
Слабкою батареєю вважається мінімальний поріг роботи батареї декларований виробником, який міркуючи з мінімальним оперативним напругою GSM модуля так, щоб повідомлення могло бути надіслано.

5.ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕРВАЛУ ПЕРЕСИЛКИ СТАТУСУ ПОВІДОМЛЕННЯ.
Команда: пароль доступу # 04 # годинник #
Приклад: 888888 # 04 # 168 #
Зауваження: по розумінню інтервал 72 години, але якщо параметр годин налаштований на 0, то тоді процедура відсилання статусу повідомлення вимкнена.
Текст повідомлення: "PERIODIC TEST" + "REPORT INTERVAL" + "DEVICE NAME"

6. ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕРВАЛУ максимальне число ланцюгових набирание
Команда: пароль доступу # 05 # число дослідів #
Приклад: 888888 # 05 # 5 #
Зауваження:
За розумінню числом дослідів набору телефонів для голосового набору є 5.
При неуспішному досвіді зв'язку з телефонами, пристрій зупиняє набирати і посилає повідомлення про неуспішною зв'язку.
Текст повідомлення: "EMERGENCY CALL MISSED" + "DEVICE NAME"
Число дослідів: від 0-5.

7. спрацьовування ВХІД / ВИХІД.
Входи Вихід
Команда: пароль доступу # OUT # номер виходу # включений # час активного стану в секундах # число повторень #
Приклад: 888888 # OUT # 2 # 1 # 5 # 1 #
- Спрацьовує вихід 2 за 5 секунд, одноразово
Зауваження:
Якщо параметр час в активному стані 0, то тоді вихід є активним поки не буде послана команда його виключення.

8. ПРОГРАМУВАННЯ номера голосової 
Команда: пароль доступу # 50-54 # НОМЕР #
Приклад: 888888 # 50 # 38000000 #
Зауваження: 50 це позиція для першого номера, який буде набраний при активації кнопки про допомогу
Може бути додано загальна кількість 5 телефонних номерів для оповіщення від 50 до 54.
Довжина введених номерів не повинна перевищувати 20 цифрах.

9. витирання номера голосової набирання.
Команда: пароль доступу # 50-54 # НОМЕР #
Приклад: 888888 # 50 #
Зауваження: Для номера використовується такий же порядок витирання номерів (50-54), вибираючи той номер телефону, який потрібно витерти 1-й, другою або т.д.

10. ПРОГРАМУВАННЯ НОМЕРИ для СМС повідомлень
Команда: пароль доступу # 60-64 # НОМЕР #
Приклад: 888888 # 60 # 38000000 #
Зауваження: 60 це позиція першого номера кому буде відправлено СМС при активації кнопки про допомогу, як і періодичні тести про працездатність пристрою. Можна додати 5 телефонних номерів для оповіщення від 60 до 64.
Довжина введених номерів не повинна перевищувати 20 цифрах.

11. витирання НОМЕРІВ для СМС повідомлень
Команда: пароль доступу # 60-64 # НОМЕР #
Приклад: 888888 # 60 # 38000000 #
Зауваження: Для витирання номера використовується такий же порядок витирання номерів (60-64), вибираючи той номер телефону, який потрібно витерти 1-й, другою або т.д.

Izamet Lux IS

Lux IS izamet

Izamet Lux MR

Lux MR izamet izamet lux MR Izamet Lux MR

Izamet Nature

Nature  Izamet Nature  Izamet